رعایت اصول اخلاقی توسط همه کاندیدا در انتخابات

رعایت اصول اخلاقی توسط همه کاندیدا در انتخابات
بهمن 4, 1398
42 بازدید

در انتخابات همه  باید اصول اخلاقی را رعایت کنند من اگر صحبت می کنم باید خودم را ثابت کنم. ما نگاهمان به قیامت است نمی توانیم حرفی بزنیم… مردم آزاد هستند مردم صاحب رای هستند نمی شود کسی که خلاف ما فکر می کند بگوییم ضد دین و انقلاب است.

در انتخابات همه  باید اصول اخلاقی را رعایت کنند من اگر صحبت می کنم باید خودم را ثابت کنم. ما نگاهمان به قیامت است نمی توانیم حرفی بزنیم…

مردم آزاد هستند مردم صاحب رای هستند نمی شود کسی که خلاف ما فکر می کند بگوییم ضد دین و انقلاب است.

برچسب ها