گزارش تصویری معارفه معاون نظارت مجلس شورای اسلامی

معارفه معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.