افتتاح پروژه گاز شهر صالح آباد

در  مراسمي با حضور نماينده تربت جام و تايباد و باخرز در مجلس شوراي اسلامي،قائم مقام شركت گاز خراسان رضوي،ائمه جمعه و بخشدار صالح آباد،فرماندار تربت جام و جمع زيادي از مردم و مسئولان منطقه صالح آباد،پروژه گازرساني طبيعي صالح آباد در مسجد قائم آل محمد (عج) افتتاح شد و به بهره برداري رسيد.