دکتر اسدالهی:چشم امید مردم به ویژه قشرهای محروم به مجلس است.

دکتر اسدالهی در نطق پیش از دستور 1387/08/21: همکاران محترم باید قبول نماییم که یا قوانین مصوب ما بنیه کارشناسی ندارد و کارساز نیست و یا قوانین رسا و کاربردی است ولی به درستی از ناحیه مجریان اجرا نمی گردد که در هر دو صورت مجلس مسئول است.

جناب رئیس محترم جمهور شما سه سال پیش در اولین سفر خود در جمع مردم شریف تربت جام وعده ایجاد شهرک صنعتی سیلیس و سرامیک را داده اید چرا اجرایی نشده است؟

جناب آقای لنکرانی وزیر محترم بهداشت بیمارستان تایباد از مصوبات سفر اول است که تا الان کاری صورت نگرفته است.