رعایت اصول اخلاقی توسط همه کاندیدا در انتخابات

رعایت اصول اخلاقی توسط همه کاندیدا در انتخابات

بهمن 4, 1398

در انتخابات همه  باید اصول اخلاقی را رعایت کنند من اگر صحبت می کنم باید خودم را ثابت کنم. ما نگاهمان به قیامت است نمی توانیم حرفی بزنیم… مردم آزاد هستند مردم صاحب رای هستند نمی شود کسی که خلاف ما فکر می کند بگوییم ضد دین و انقلاب است.

دکتر اسدالهی:چشم امید مردم به ویژه قشرهای محروم به مجلس است.

دکتر اسدالهی:چشم امید مردم به ویژه قشرهای محروم به مجلس است.

مهر 26, 1398

دکتر اسدالهی در نطق پیش از دستور 1387/08/21: همکاران محترم باید قبول نماییم که یا قوانین مصوب ما بنیه کارشناسی ندارد و کارساز نیست و یا قوانین رسا و کاربردی است ولی به درستی از ناحیه مجریان اجرا نمی گردد که در هر دو صورت مجلس مسئول است. جناب رئیس محترم جمهور شما سه سال […]